Strona główna

Kancelaria Adwokacka Michał Zuchmantowicz

Witamy

Prowadzenie Kancelarii Adwokackiej z jednej strony umożliwia i czyni satysfakcjonującym wdzięczność oraz zadowolenie dotychczasowych klientów, zaś z drugiej strony wymaga od adwokata ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich permanentnej weryfikacji przed sądami i trybunałami. Kreatywność jest w istocie rzeczy najbardziej pożądaną cechą. Wszakże pismo, które kieruje się w imieniu klienta do sądu lub organu administracji winno nosić cechy właściwe dla rozstrzygnięcia problemu, a nie jest to łatwe, aby przewidywać pogląd innego doświadczonego prawnika, dzierżącego przymioty władzy państwowej.

Punktem wyjścia jest odbycie przez adwokata rzetelnej aplikacji oraz przyswojenia od patronów (doświadczonych życiowo i zawodowo mentorów – adwokatów) nauk, które powodują, że na sali sądowej, w czasie negocjacji lub rozstrzygania w sądach polubownych obrońca (pełnomocnik) wie, jak należy się zachować, aby nie powodować konsternacji u obecnych, a jednocześnie uszanować ich, niejednokrotnie sprzeczne, prawa i interesy. Rzetelna wiedza umożliwia przekazywanie klientowi uczciwych rozwiązań, które mogą mu pomóc. Adwokat bowiem jest po to, aby klient, który zdecyduje się na skorzystanie z jego usług odczuł satysfakcję z wachlarza przedstawionych mu rozwiązań prawnych jego sytuacji faktycznej oraz z przeprowadzenia wybranego pomysłu przed sądem lub podczas negocjacji. Zdajemy sobie sprawę, że wielokrotnie jesteśmy oceniani przez klientów przez pryzmat wyniku sprawy, jednak nawet, gdy sprawa ulegnie zakończeniu negatywnemu, staramy się aby klient zrozumiał, że nasze starania umniejszyły konsekwencje lub przyczyniły się do zrozumienia jego stanowiska przez sąd lub adwersarza. Nie prosimy o komentarze publiczne, nie zabiegamy o kolejnych klientów konkurując kontrowersyjnie - największą satysfakcją jest, gdy przeciwnik procesowy doceni nas swoim uznaniem.
Zdarza się nam reprezentować osoby kontrowersyjne, jednak uważamy, że adwokat nie jest od ich oceny, a jedynie od baczenia na poprawę ich interesów lub sytuacji procesowej. Uproszczeniem i nadużyciem są wszelkie próby oceny adwokata przez pryzmat jego klienta.

Można postawić zarzut, że tak wytyczonych celów można nie osiągnąć, lecz odpowiedzieć należy, że do celów tych się dąży i w te cele się wierzy. Ja ze swoim zespołem osób współpracujących dążę do nich i wierzę w nie. Z upływem czasu i powiększającym się archiwum (ok. 1000) spraw załatwionych, przekonaliśmy się bowiem, że nasza wizja prowadzenia firmy prawniczej jest akceptowana coraz powszechniej i chętniej, a nasza nienarzucająca się, lecz wyraźna rzetelność w rozwiązywaniu nawet podstawowych problemów jest zaletą, a nie wadą.