Michał Zuchmantowicz - kim jest?

Michał Zuchmantowicz – z wykształcenia prawnik, z zawodu adwokat.

RYS DROGI KSZTAŁCENIA, DOJŚCIA DO ZAWODU.

 • Od 1992 do 1993 r. - Prywatne Policealne Studium Handlowe "First Business College" z siedzibą w Warszawie, ze specjalizacją: "asystent dyrektora".
 • Od 1993 do 1998 r. - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; studia zakończone uzyskaniem tytułu magistra; pod patronatem prof. Ewy Gruzy i prof. Tadeusza Tomaszewskiego obrona pracy magisterskiej pt. "Czynności obrońcy w postępowaniu przygotowawczym na tle wybranych czynności kryminalistycznych" w miesiącu grudniu 1999 r. z wynikiem "bardzo dobry".
 • Od roku 2002 do 2005 – pod patronatem adw. Jolanty Żurawskiej – Różyńskiej i adw. Adama Różyńskiego aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, ukończona egzaminem adwokackim z wynikiem „bardzo dobry” (jedynym w grupie). Poszczycić się przy tym mogę, że miałem przyjemność podczas aplikacji być szkolonym przez adw. (św.p.) Zdzisława Żurawskiego, Witolda Burkera, (św.p.) Romana Latosa, Ryszarda Paradowskiego i szeregu innych znamienitych adwokatów bydgoskich. Podczas szkolenia sądowego wszyscy sędziowie ocenili moją osobę najwyższymi notami.

PRZEBIEG PRACY I PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 • od roku 2006 prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką, wychowawca trzech "pokoleń" aplikantów; do adwokatury rekomendowany przez b. Prezesa Izby Karnej SN dr hab. Lecha Paprzyckiego;
 • od roku 2007 wpisany na listę członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, członek Rady Nadzorczej; uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z różnych dziedzin prawa;
 • w roku 2006 sędzia sądu polubownego w Poznaniu;
 • w latach 2005/2006 - likwidator Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Monte BC" w Warszawie;
 • od 2000 do 2005 r. - prawnik współpracujący w firmie consultingowej Zuchmantowicz i Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Gospodarczego; utrzymujący aktywną współpracę z wieloma adwokatami; uczestniczący w sprawach sądowych oraz bieżącej obsłudze prawnej firm tj. koncernu Dyckerhoff; ASBIS PL Sp. zo.o.; Janex International Sp. z o.o., Ceva Sante Animale i innych oraz Polskiego Związku Szermierczego;
 • w latach 2000/2001 - prokurent w spółce branży komputerowej z kapitałem zagranicznym (ASBIS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie);
 • od marca 1998 do października 2000 roku prawnik w Kancelarii Prawniczej "Feddersen Laule Ewerwahn Scherzberg Finkelnburg Clemm" Sp. z o.o. - w Warszawie;
 • od listopada 1996 do lutego 1998 roku asystent prawny w Kancelarii Prawniczej "Zieliński & Kwaśnik adwokaci i radcowie prawni" - w Warszawie;
 • od lipca 1993 do maja 1996 roku asystent notariusza w Kancelarii Notarialnej - notariusz Mirosław Kupis - w Warszawie;

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie asystowania w wykonywaniu zawodów prawniczych tj.: adwokata, radcy prawnego i notariusza; od roku 2002 do chwili obecnej obrońca w wielu procesach karnych oraz pełnomocnik w szeregu postępowaniach cywilnych i administracyjnych, do zakończenia roku 2019 przeprowadzonych lub w toku ok. 1000 spraw sądowych, nie licząc spraw bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw lub osób fizycznych; posiadający doświadczenie w niezwykle trudnych procesach karnych o charakterze medialnym, łączonych z koniecznością reprezentowania stanowiska klienta przed opinią publiczną (proces sanitariuszy z Iraku, proces M. Kamińskiego, Sabriego B. i wielu innych, którzy pragną zachować poufność wsparcia prawnego).  
 • doświadczenie w zakresie działania i pracy sądownictwa (w toku aplikacji adwokackiej 6 miesięczna praktyka zawodowa w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, zakończona uzyskaniem szeregu referencji z wynikiem "bardzo dobry") oraz organów administracji państwowej,
 • doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym koncernów międzynarodowych (do klientów obsługiwanych przez Kancelarie, w których pracowałem należą koncerny:
  • Dyckerhoff,
  • OBI (Stinnes),
  • Raab Karcher,
  • ECE,
  • Dresdner Bank Polska,
  • Continental Opony Polska,
  • Mannesmann Anlagenbau Polonia,
  • Happag-Lloyd,
  • Rhenus Recycling,
  • Reademix.

aktualnie współpraca procesowo - prawna

 • z koncernami:
  • Warszadis - E.leclerc (branża handlowa)
  • Dyckerhoff Polska (branża budowlana)
 • spółkami:
  • Janex International Sp. o.o., (branża handlowa)
  • Autogala Sp. z o.o., (branża motoryzacyjna)
  • Multikino (branża filmowa)
 • oraz stowarzyszeniami i fundacjami:
  • Klub Szermierzy Warszawianka,
  • Polską Federacją Edukacji w Diabetologii.

OSIĄGNIĘCIA I UDZIAŁ W ORGANIZACJACH:

 • Od 1997 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaś od roku 2016 do chwili obecnej - sekretarz Zarządu Głównego oraz członek kolegium Konkursu "Sędzia Europejski" Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.
 • Od roku 2003 do 2009 odpowiedzialny za projekt udzielania darmowej pomocy prawnej osobom ubogim i osadzonym przy udziale studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sekcji Polskiej MKP.
 • Od roku 1985 członek Polskiego Związku Szermierczego; uczestnik kadry Polski.
 • Od roku 2000 płetwonurek z uprawnieniami zaawansowanymi (**CMAS).
 • Od 2001 do 2008 r. członek Sądu Koleżeńskiego przy Stowarzyszeniu Motocyklowy Rajd Katyński.