Informacje o egzaminie

źródło: Palestra

autor: adw. Jan Montowski, data publikacji: 5-6/2006

I. W dniu 10 grudnia 2005 r. w Izbie bydgoskiej odbył się po raz pierwszy testowy egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację adwokacką według nowych zasad określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. – Prawo o adwokaturze oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Spośród 15 kandydatów, którzy przystąpili do tego egzaminu, 12 uzyskało wymaganą liczbę punktów warunkującą wpis na listę aplikantów adwokackich, są to: Anna Adamczyk, Adam Dołhun, Monika Ewert, Daniel Lakner, Oliwia Łozowska, Justyna Pastwa, Paweł Sikorski, Małgorzata Strugacz, Joanna Wanko, Barbara Wiaderek, Roman Wiatrowski i Gracjan Wiśniewski.

Największą liczbę punktów osiągnęli: Barbara Wiaderek (229), Anna Adamczyk (225) oraz Adam Dołhun (224) i Roman Wiatrowski (224).

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili: sędziowie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Dariusz Dończyk (przewodniczący) i Wiktor Gromiec oraz adwokaci bydgoscy Roman Latos, Wojciech Manikowski i Edward Turczynowicz. Dla porównania w roku 2003 do egzaminu przystąpiło 49 kandydatów.

II. Z kolei w dniach 15, 16, 17 i 29 grudnia 2005 r. przeprowadzony został w Izbie bydgoskiej egzamin adwokacki. Do egzaminów przystąpiło 5 aplikantów: Ewa Czerska, Maja Janowiak, Joanna Krawczyk, Maciej Sokal i Michał Zuchmantowicz.

W ramach egzaminu pisemnego aplikanci sporządzali projekty apelacji na podstawie wybranych akt sądowych. Po zakończeniu części pisemnej aplikanci przystąpili do egzaminu ustnego, składanego przed komisją egzaminacyjną, której przewodniczył Dziekan ORA adw. Jan Montowski, jednocześnie delegat NRA w Warszawie. W skład komisji wchodzili: wicedziekan ORA adw. Andrzej Biliński, adw. Zbigniew Kaczmarek, adw. Roman Latos, adw. Ryszard Paradowski, adw. Edward Turczynowicz i adw. Piotr Wnuk.

Wszyscy aplikanci złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Z najlepszym wynikiem – bardzo dobrym – zdał Michał Zuchmantowicz.

Każdy z egzaminowanych aplikantów zadeklarował złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów Izby bydgoskiej.