SPECJALIZACJA

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz prowadzeniem spraw sądowych, w tym regulacją stanów prawnych nieruchomości.

***

Największą część naszej praktyki zajmują dwa rodzaje zleceń – reprezentowanie podmiotów w toku skomplikowanych procesów sądowych z zakresu styku prawa karnego i gospodarczego oraz cywilnego, a także bieżąca obsługa firm. Z powodzeniem realizujemy misję pomocy prawnej dla osób uwikłanych w trudne procesy z zakresu przestępczości gospodarczej (przedsiębiorcy, księgowi, zarządcy). Wiele satysfakcji przynosi nam zaangażowanie się w obronę funkcjonariuszy, żołnierzy przed sądami wojskowymi, w tym żołnierzy skierowanych na misje.

***

Mamy istotne osiągnięcia w zakresie stosowania prawa rodzinnego, kompleksowego prowadzenia spraw rozwodowych i podziałów majątków. Prowadzimy wyspecjalizowany dział windykacji dla koncernu budowlanego. Opanowaliśmy twórczo kilka wyspecjalizowanych dziedzin wiedzy prawniczej, jak na przykład regulację roszczeń "przesyłowych", przepisy szeroko pojętego prawa stowarzyszeń i fundacji, prawa łowieckiego oraz prawa energetycznego. Nie są dla nas obce tajniki subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego, w tym odpowiedzialności karnej. Dostrzegamy potrzebę specjalizacji zawodowej, ale wierzymy najbardziej w prawo cywilne i karne jako podstawę prawniczej jakości. Poza tym potrzeba specjalizacji nie może przesłaniać konieczności władania przez adwokata uniwersalną wiedzą z zakresu szeregu dziedzin prawa.