Współpracownicy kancelarii

Kancelarię tworzy szereg osób, którzy są także twórcami sukcesów w każdej zleconej sprawie doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, pracownicy naukowi WPiA UW oraz naukowcy w konkretnych dziedzinach.